Project Manager Agile teams Nederlandse Spoorwegen

Omnichannel

Dagelijks vervoert NS ruim 1,1 miljoen treinreizigers. De missie van NS is ervoor te zorgen dat reizigers zich verbonden voelen door NS en om samen met partners de reiziger regie te geven over zijn openbaar vervoer reis van deur tot deur. Zo draagt NS bij aan betaalbare en duurzame mobiliteit in Nederland.

Met het programma Omnichannel realiseert NS haar multichannel doelstellingen. In een 7-tal Scrumteams wordt gewerkt aan de reisplanner, NS.nl, mijnNS, de spoordeelwinkel, OV Easy, Automaat en Balie.

Faciliteren Agile teams

Vanuit de functie projectmanager Online Integratie worden de afhankelijkheden tussen de Omnichannel Scrum teams, de NS organisatie en externe leveranciers bewaakt. Daarnaast is vanuit het traject Verbeteren Agile Werken ervoor gezorgd dat het Omnichannel project nog effectiever kon worden. Door met de Product Owners, Scrum Masters en de teams ervoor te zorgen dat de eigen werkprocessen nog effectiever zijn geworden, geautomatiseerd testen en opleveren. Tevens door een transitie door te voeren door ook in de werkwijze met de infrastructuur partner KPN en de interne Finance organisatie over te gaan naar Agile werken.

Agile Portfolio Management

Voorzitter Kernteam overleg tussen de Product Owners en stakeholders waarin team overschrijdende zaken en de Programma roadmap wordt afgestemd, voorbereidend voor Project Management Team en Program Board.
Managen IT afhankelijkheden over de productiestraten heen, coördineren upgrades en goLives van generieke componenten voor de Scrum teams.

Agile transitie

Het team project managers maakt een transitie naar veranderspecialisten door. Delen best practices op het gebied van Agile werken:

  • Basis Scrum en Agile. Agile Manifesto en Agile principles
  • De Business drivers voor Agile werken
  • Wat zijn de rollen in een Agile team?
  • Hoe organiseren we de afstemming op portfolio niveau?
  • Hoe organiseren we de aansluiting met bestaande processen en wat verandert er?
  • Hoe regelen we afhankelijkheden over de teams heen?
  • Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij zo’n Agile transitie?
  • De samenhang tussen Agile werken en Lean