Project Management Aanmeldapplicatie gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag wil wachtlijsten voor aanmeldingen op basisscholen voorkomen. Er werd vanuit een convenant een nieuw aanmeldproces en online aanmeldapplicatie gerealiseerd voor 127 deelnemende basisscholen. Uitwerken van de requirements en programma van eisen voor het kunnen aanmelden op meerdere scholen tegelijk vanaf 3-jarige leeftijd.

De Gemeente Den Haag wilde de ondersteuning aan kinderen met een taalachterstand verbeteren. Een lopend project vanuit een Europese Aanbesteding werd bijgestuurd. Realisatie van een gegevensuitwisseling platform met 4 pakketleveranciers, gebruikersgroep consultatiebureaus, peuterspeelzalen en crèches.