Agile Coach Post NL Pakketten

Nieuw platform

PostNL pakketten migreert zijn applicaties naar een modern platform. 
Zodat een betere beschikbaarheid van het distributienetwerk kan worden gegarandeerd.

DevOps

Door een Development en Operations direct met elkaar te laten samenwerken ontstaan slagvaardigere teams

Agile transitie

Agile coach begeleiden wij deze transitie. We coachen de Product Owners en teams op het gebied van;

  • De rol van de Product Owner
  • Toepassen van Scrum en Kanban
  • Toepassen SAFe light
  • Samenwerking tussen meerdere Agile teams
  • Agile Porfolio management